Skal du på ”Dagpenge”? Nej vel!

Rigtig mange danskere er medlem af en A-kasse og har dermed mulighed for at få Dagpenge efter de gældende regler. Siden 1970’erne har Staten dækket marginalomkostningerne ved dagpengesystemet og dermed har Staten løbende intereseret for vilkårene på dette område og herunder også de krav en dagpengemodtager skal opfylde.

Jeg taler ofte med mennesker, der er i gode og vellønnede jobs og samstemmende siger de ”jeg bliver nok ikke arbejdsløs”, alligevel er mange af dem medlem af en a-kasse.

Spørger man en gruppe bilister, er du bedre end gennemsnittet som bilist? Rækker de fleste hånden op og markere at de er bedre end ”de andre”.

Kendsgerningen er at langt de flest vil en eller flere gange i deres erhvervskarriere opleve at blive afskediget, deres kompetencer og erfaring, betyder også at de også relativt hurtigt kommer i job igen, de bliver ikke arbejdsløse…. I lang tid.

Når vi kigger på de krav Staten stiller for at dække dagpengene, så er et af kravene, at man skal bruge det offentlige jobcenter, et offentligt system der løser en lang række andre vigtige opgaver udover dagpengemodtagere. I jobcenteret stilles der krav om en aktiv indsats omkring jobsøgning og der er et politisk ønske om at man skal tage ledige job, der gør man kan forsørge sig selv uden offentlig hjælp, uanset om jobbet er i samme ”klasse” som det man havde. Man skal også fortsat søge job, selvom man har fået et nyt job, men hvor opstarten er aftalt lidt ud i tiden.

A-kasse systemet er skabt for mere end 100 år siden på de gamle tanker fra Lov om Fattigvæsen, en lov der tog borgeres rettigheder hvis de skulle have offentlig hjælp.

Lige nu kæmper de offentlige ansatte for at holde en lønudvikling, der matcher det private arbejdsmarked og som fastholder en reallønsudvikling. Der er et politisk flertal for at dette ikke skal gælde offentlige ydelser som f.eks. dagpenge.

Dagpenge er for en fuldtidsforsikret kr. 18.600,- gennemsnitslønnen i Danmark for f.eks. en ”controller” er ca. 50.000,- (iflg. Bluegarden)

Det er i denne kontekst at vi så at der er et stort og udækket behov blandt rigtig mange danske lønmodtagere.

Lønmodtagere der ønsker at være sikret, skulle de i en periode stå uden job og ikke mindre vigtigt at de allerede fra den dag de får en eventuel opsigelse, får professionel hjælp til at finde et nyt relevant job – gerne i opsigelsesperioden, således at de ikke oplever arbejdsløshed, kan tegne en forsikring, en Lønsikring.

Hos os kommer du ikke på dagpenge!

Du kan forsikre op til 90% af din nuværende gage, gager helt op til kr. 90.000 pr. md. Du behøver ikke at være medlem af en a-kasse eller andre foreninger (det bestemmer du nemlig helt selv) og vi stiller ikke krav om at du ved ledighed, skal ned i jobcenteret og anvende jobnet.dk.

Velkommen til en løsning, der matcher dit liv.

Der var engang… fattighjælp.

Tilbage den 9 april 1891 vedtog man en lov om fattighjælp og samme dato i 1907 kom loven om arbejdsløshedskasser.

Verden er på mange måder en helt anden i dag. Mennesket er måske også forandret?

Fra mit arbejde med sundhed og forebyggelse kender jeg et forsøg med mus og kirsebær, et forsøg hvor man udsætter mus, der spiser, for et elektrisk stød samtidigt med at de dufter kirsebær. Det der er spændende ved forsøget at denne information gives videre til kommende generationer, således at man flere generationer senere, på mus der aldrig har fået stød, kan måles stress i deres krop hvis man udsætter dem for duften af kirsebær.

Hvis man blev tilkendt “fattighjælp” tilbage i 1890’erne mistede man sine borgerrettigheder og man måtte faktisk heller ikke indgå ægteskab.

Jeg ved ikke hvad du tænker når du hører ordet fattig eller hvis du ser en der tigger på gaden, måske ved vi heller ikke hvad vores eget indre system “tænker” om fattigdom.

At man i 1907 lavede loven om arbejdsløshedskasser var et udtryk for at for os “der bytter tid for penge” er den største risiko for vores økonomi og dermed vores borgerrettigheder, at miste arbejdsindkomst.

Dagpengesystemet har siden været et bærende element i vores arbejdsmarkedssystem. Det er det element arbejdsgivere henviser til når de skal ansætte medarbejdere, at man ikke behøver at opfylde besværlige regler om opsigelse og lange krav om periode og på den anden side, at når man afskediges med kort varsel, så er der et sikkerhedsnet, hvis man efter denne korte periode, stadig er uden arbejde.

I dag tjener mange mere end dagpengesatsen og vi har lavere arbejdsløshed end for blot få år siden, men dette kan hurtigt ændre sig. Fremtiden kan vi ikke spå særligt sikkert om.

Vi ved dog at jo hurtigere man begynder at lede efter et nyt job når man oplever ufrivillig arbejdsledighed, jo hurtigere kommer man videre, derfor er der i vores forsikring, hjælp og støtte fra dag 1, til at opnå succes med dette.

Vi ved også at hvis der er for stor forskel mellem den indtægt man har været vant til og den “hjælp” man kan få i en periode jo mere presset bliver ens økonomi over tid og man kan muligvis miste sit fundament og vi ved ikke hvorledes vores “indre” reagerer på det, men vi kan se fra undersøgelser at det kan udløse stress og deraf kendte følger. En forsikring, der dækker ens behov, giver tryghed i en utryg situation og den svarer til at have et længere opsigelsesvarsel og det giver god mening, da nyeste tal viser at de som kommer på dagpenge i gennemsnit er det i 23 uger og det på maksimalt kr. 18.600 før skat i stedet for deres løn.

Vi tror at det kunne gøres bedre en man vidste i 1907. Velkommen.

Ret & rimeligt

Når man tegner en Lønsikring hos Dansk Lønsikring, skal man huske et par ting:

Der er ikke krav om at du skal være medlem af en a-kasse, det betyder også at du ikke bliver mødt med et krav om at du skal på dit lokale jobcenter. Du skal heller ikke søge et bestemt antal job om ugen.

Tillid!

Vi har tillid til dig og vi håber at gøre os fortjent til din. At vi har tillid til hinanden, betyder at du konkret oplever værdien af, at du fra dag 1 får konkret og reel hjælp til at komme igang med din jobsøgning, når du er blevet ledig.

Vi venter ikke til opsigelsesperioden er gået, det handler om med det samme at få identificeret, dine kompetencer og dine muligheder, på tværs af brancher og vanetænkning. Når vi ikke sætter krav om “mængde” af dine ansøgninger, så er det fordi, at vi i det samarbejde har tillid til at din interesse er at være i arbejde og at være i et relevant arbejde og at du som os også ønsker at dette sker hurtigst rimeligt muligt.

Rimelighed:

I dag kan man høre om arbejdsledige der søger jobs, de ikke ønsker fordi de skal. Dermed tager de væsentlige ressourcer fra virksomhederne og de “spilder” både deres egen og andres tid.

Dagpenge er en offentlig ydelse administreret af en lang række foreninger, dette set-up er historisk betinget.

For mange lønmodtagere er en a-kasseløsning ikke den bedste løsning for dem, den økonomiske ydelse er for lille og fleksibiliteten og støtten er for ringe. Vi tror at vores løsning, uden krav om medlemsskab af forening og uden brug af a-kasse tiltaler en stigende andel af danskere, det kan vi også se på de mange der melder sig ind.

Vi tror at vores kunder kan se rimeligheden i de få krav vi stiller til dem, til gengæld får de tryghed, skulle de blive ramt af ufrivillig ledighed. Velkommen.

GRATIS smagsprøve?

Hvis vi havde råd til at lade vores mange nye kunder “smage” på en Lønsikring i nogle måneder uden at betale for det, så havde vi nok ikke ramt en skarp pris, eller den rigtige kombination af service, tidlig indsats og dækning fra dag 1.

A-kasse systemet har i årevis kørt med “gratis” medlemsskab. STATEN der dækker omkostningerne ved dagpenge udbetalingerne, kører heldigvis ikke med rabat tilbud, der skal betales hver måned, men som du sikkert også ved, så dækker denne betaling langt fra hvad løsningen koster. Det er imidlertid politisk besluttet at det er sådan det skal være og det har jeg faktisk stor sympati for, jeg har også stor sympati for at det er samme pris og dækning til alle, det skal det være når det er noget alle har ret til, tror jeg.

Når man kommer fra et uddannelsesforløb, så giver det god mening, at eventuel ledighed kører over dagpengesystemet i de første år. Mange kommer aldrig igen til at genbesøge denne beslutning..

Når man senere kan læse, meld dig ind i foreningen og få gratis a-kasse i en måned eller to, så er det jo fordi der er en sammenhæng mellem forening og a-kasse og naturligvis fordi, a-kassen ikke har den økonomiske risiko på det nye medlem, det har vi alle sammen. Det leder mig til at formode, at der er en forretningsmæssig sammenhæng mellem foreningens arbejde og deres a-kasse.

Når man bliver ledig og vil have sin ydelse fra a-kassen, skal man opfylde samfundets krav, for at modtage ydelsen, det betyder f.eks. at man skal registrere sig ledig på jobnet og at man skal give møde på det lokale jobcenter. A-kasserne vejleder naturligvis i større eller mindre omfang deres medlemmer, når de er blevet ledige, men risikoen ligger i samfunds kassen, de har med andre ord ikke hånden på “kogepladen” for at medlemmet hurtigt kommer i relevant arbejde, de hjælper naturligvis med at opfylde samfundets berettigede krav til at sikre udbetalingen og ønsker naturligvis medlemmet i arbejde hurtigst muligt.

For mange der er kommet godt i gang med deres liv er der heldigvis sket det at deres løn er steget med årene og for mere end halvdelen af alle danske lønmodtagere, så meget at dagpengesatsen er for lav.

Der har derfor længe været behov for nytænkning af lønsikring. Vi har arbejdet med det gamle system i mange år og kunne se hvor det kunne forberedes og fik det gjort. Vi ønsker naturligvis også at tjene penge, ligesom de andre i dette marked, men vi har prioriteret at få lavet de rigtige løsninger, til gavn for vores kunder fra dag 1 hvor de oplever ufrivillig ledighed. Håber du kan se fornuften i at den rette løsning til den virkelighed vi lever i idag fremfor at vi giver gratis smagsprøver på andres regning. Velkommen

Har du sikret dig?

Har du en ildslukker?

Har du en løn? Er du funktionær, måske med flere år i samme virksomhed og med en gage, der ligger omkring gennemsnits indkomsten i Danmark, eller måske endda over?

Bor man i et hus med stråtag, har man en ildslukker. Gennem år lavede man brandforbedringer i danske etageejendomme og sikrede disse mod de ødelæggende kræfter en brand kan udgøre for familiens fundament.

Vores fundament er også vores arbejdsindkomst.

Danske lønmodtagere kan opsiges med kortere varsel end vi ser i andre lande omkring os og vi hylder denne model og giver den kredit for den vækst vi har i vores arbejdsmarked.

Virkeligheden for mange er at de er afhængige af deres økonomi, det betyder derfor også at mange er væsentlig underforsikret hvis de skulle blive fyret og pludselig skal klare den daglige økonomi blot på dagpenge, som pt er på ca. 18.000 kr. før skat, for en fuldtidsforsikret.

Der er lavet talrige analyser på at vi kan blive stressede hvis vores daglige økonomi er presset og stress påvirker vores helbred og evne til at tænke kreativt og ud af boksen, begge dele er vigtigt for at komme godt videre efter en fyring.

Så når vi bliver fyret og det sker, så er det godt at have en ildslukker.

En ildslukker, der hjælper fra dag et med at få et nyt job, da det er det som skal have den største fokus, og med den hjælp, der er nødvendig for at få sine kompetencer til at stråle i forhold til det job man gerne vil have. Når arbejdsgiver har overført løn for sidste gang tager ildslukkerens økonomiske del fat og udbetaler løn på op til 90% af den hidtidige gage.

Så med en god Lønsikring, kan man sove trygt om natten også i en meget omskiftelig tid.

Kig lige på din lønseddel – er den større i dag end for år siden?

Når vi flytter hjemmefra, tegner vi vores første indboforsikring, nogle gange kigger vi først på den igen, mange år senere i forbindelse med en skade, ofte et indbrud. Typisk har vi gennem årene købt en mange dejlige ting og vores forsikringssum skulle have været justeret, med andre ord vi er det man kalder underforsikret.

Et a-kassemedlemsskab tegnes ofte i forbindelse med afslutning af uddannelse og tanken om dagpenge, skulle man blive ledig, ser spændende ud, skulle man være vant til SU eller studiejob. Så går årene, der er måske udvikling i karrieren og der er den almindelige lønudvikling. Hvis man derefter flere år senere bliver afskediget, ofte uventet, venter en overraskelse, nu er dagpenge en mindre ydelse end lønnen og dagpenge, der jo i hovedtræk er en offentlig ydelse, kommer med en række krav. Heldigvis har vi kunne læse at flere vælger at købe sig en “tillægsforsikring” disse er ofte med krav om medlemsskab af en “forening” og de er med et låg over størrelsen på den løn de dækker (40.-50.000).

Hos Dansk Lønsikring er vi båret af at dette måtte kunne gøres bedre.

Vi tror på at det vigtigste er hjælp fra dag 1, hvor man er blevet afskediget. Her skal man i kontakt med nogen der kan støtte og hjælpe en med at komme videre til det rette nye job og det skal være af nogen, der kender udvikling og behov i hele arbejdsmarkedet. Dernæst skal der naturligvis være en økonomisk dækning i forhold til den løn den enkelte rent faktisk oppebær – helt op til kr. 90.000! Denne dækning skal så også komme fra første måned og ikke som man ofte ser, efter en eller to måneder på dagpenge, dette for at spare nogle få kroner på prisen, uden at tænke på den pris, det kan have for den samlede økonomi.

På billedet kan man se hvorledes den disponible indkomst har udviklet sig iflg. Danmarks Statistik – behovet for et check af din forsikring, kan være større end du tror! Besøg vores beregner og se hvor lidt en ordentlig dækning, uden krav om medlemsskab af a-kasse eller foreninger koster, velkommen!

Tryghed er når løsningen passer den enkelte

ONE SIZE fits all?

Er en løsning der blev skabt for 110 år siden, den bedste løsning vi kunne bruge i dag?

Bliver du pludselig arbejdsledig er det ofte en overraskelse og ovenikøbet en ubehagelig en af slagsen. Når det sker er det rart at vide der er et sikkerhedsnet.

Et sikkerhedsnet er både økonomisk og andre ting som opbakning og støtte.

At have et tilpasnings parat arbejdsmarked (læs at man kan fyre og hyre med kort varsel) kræver en form for tryghed på en anden måde og dagpenge er sådan en løsning, det er en forsikringsløsning, siden 1970 båret af Staten og administreret af a-kasser efter en lovgivning. Det er en svær type af forsikring. Når det går godt på arbejdsmarkedet, koster den ikke Staten så mange penge, men når det går skidt i samfundet er den dyrere, den udgift dækkes via vores skattebetalinger.

Ydelsen er ens for alle, det er betalingen også, altså den del, der går via kontingentet, den del vi betaler via skatten – følger jo vores indtægt.

Det at ydelsen er fast, nogen ville sige fast og for lav, har flere a-kasser prøvet at løse med tillægsforsikringer, for at gøre dem “billigere” ofte med en form for periode hvor man alligevel ikke får penge og så er de også med et loft.

Den anden støtte den der ikke er økonomisk er via samtaler i a-kassen og via de krav samfundet stiller gennem jobcentreret, hvortil man skal melde sig arbejdsløs, hvis man vil gøre krav på dagpenge.

Da vi kiggede på dette kunne vi godt se at en lang række mennesker kunne få gavn af en anden måde at tænke dette på. Vi kunne se at der var brug for en fleksibel og individuel løsning på det økonomiske behov, men vi kunne i særdeleshed se et behov for en målrettet og personlig indsats allerede når man får at vide, nu bliver du ledig og ikke først når du er ledig. Vi kunne også se at der var behov for at denne ydelse, den personlige rådgivning, skulle gives af nogen der kender arbejdsmarkedet på tværs, ved hvor behovene og mulighederne er og kan se på tværs af fag og uddannelse og kigge efter lyst og evne.

Vælger flere og det håber vi mange vil gøre, så vil det aflaste det andet system, det vil skabe et langt mere dynamisk arbejdsmarked og gøre ledighedsperioderne korte, til gavn og glæde for alle. Det syntes vi giver god mening i 2018. Velkommen.

 

Vi er kommet så godt fra start!

Vi kom stille og roligt i gang medio januar 2018. De første kunder vi ringede til skulle vi forklare en masse, hvem var vi, hvad ville vi, hvad kunne vi og vi kunne hurtigt mærke, at vi havde ret, der er et behov.

Det tog dog for alvor fart, da Berlingske Tidende kom undervejs med vores nye tiltag og de fik lavet en rigtig god artikel, der kommer rundt om emnet. Jeg håber ikke at jeg overtræder en masse lovgivning når jeg har et billede med af artiklen her, så læs den venligst på deres hjemmeside, den er god!

Hvad er det vi har gjort? Jo vi kobler forsikring mod ledighed, både den økonomiske del og den mere praktiske – hvordan finder jeg mig et nyt relevant job, fra det at drive forening og jobcenter. Vi tror faktisk at begge dele har en stor berettigelse! Vi tror dog blot at det giver mere mening, at de som bær den økonomiske risiko også er en stor del af løsningen med at komme godt videre.

I de sidste uger, efter artiklen, er det nu pludselig os der bliver ringet op og mange mennesker finder vej til vores hjemmeside, vores beregner og tegner der selv deres forsikring og vi har fået rigtig mange kunder.

 

Det rammer aldrig mig

Når livet går sin gang og du trofast følger dem, der går foran… måske tænker du ikke engang over hvor du er på vej hen….

Det sker ikke for mig! Det tænker mange omkring “afskedigelse”. Hvis vi møder tanken afviser vi den hurtigt og tænker, det klarer jeg hvis det sker. Jeg har lidt opsparing, jeg har et stort netværk og endelig kan jeg jo downsize… mange løsninger og måske går det også.

Hvorfor er det at vi tænker som vi tænker omkring forsikring mod følgerne af arbejdsledighed? Er det historisk betinget, skyldes det størrelsen på de hidtidige ydelser, eller måske noget helt tredje…