Lønsikring til både lønmodtagere og selvstændige

Lønsikring som supplement til det offentlige a-kasse system.

Vi dækker lønninger op til ca. DKK 61.500,- om måneden.

Bevar 80% af din løn.

Frit valg af a-kasse

Intet krav om fagforening

Få fuldt skattefradrag.

Udløber først når du fylder 65 år.

Udbetalingsperioder på 6 eller 12 mdr.

Præmiefritagelse på andre forsikringer.

Privat outplacement allerede i opsigelsesperioden

Beregn pris

se din pris med det samme her

Produktet

forklaring af produkt

5 gode grunde

til at vælge vores lønsikring

Hvilke forudsætninger skal du opfylde for at kunne tegne lønsikring?

 • Du skal ved bestilling af forsikringen, bekræfte at du:
  • har et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (excl. Grønland og Færøerne),
  • er fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år,
  • er fuldt erhvervsdygtig,
  • arbejder minimum 16 timer om ugen i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne),
  • er medlem af en dansk a-kasse,
  • som lønmodtager er ansat i job uden tidsbegrænsning, ikke opsagt og har ikke konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt,
  • som selvstændig ikke har kendskab til et kommende virksomhedsophør,
  • er indforstået med, at ansættelse i fleksjob eller tilsvarende samt arbejdsløshed, varsling om arbejdsløshed, opsigelse, virksomhedsophør og sygdom eller lidelser, som du er bekendt med inden tegning af forsikringen, ikke er dækket.
  • ikke er registreret i RKI kreditinformation A/S eller debitor registret.

   

  Du kan ikke tegne forsikringen, når du er ansat som lønmodtager i en virksomhed, hvor du eller din ægtefælle, samlever, registrerede partner, børn, forældre, svigerforældre, stedforældre og bedsteforældre samt hel- og halvsøskende, udøver afgørende indflydelse.

Beskyt din løn og økonomi med vores lønsikring

Dansk Lønsikring er din økonomiske tryghed for et godt liv i tilfælde af arbejdsløshed. Med Dansk Lønsikring er du sikret op til 80% af din løn, hvis du går hen og bliver ledig. Vi dækker lønninger helt op til 61.500 kr./mdr.

Vores lønsikring er for dig, som tjener fra 25.000 kr. om måneden, og som er mellem 18 og 60 år. Optjeningsperioden løber kun over 9 måneder, og du er forsikret direkte hos Købstædernes Forsikring – et af Danmarks stærkeste forsikringsselskaber. Købstædernes Forsikring er din garanti for at du til enhver tid kan få udbetalt din forsikringsdækning.

Lønsikring oven på a-kassen giver ro i maven

Med vores lønsikring kan du frit vælge hvilken a-kasse du ønsker at stå i. Vi har intet krav om at du skal være medlem af en fagforening, -det er helt frivilligt.

Lønsikringen er et supplement til dine dagpenge, og kan være en god idé hvis dagpengesatsen ikke er høj nok ifht hvad du tjener på jobbet.

Med vores lønsikring får du økonomisk tryghed. Du skal ikke omlægge din livsstil selv om du er uheldig at ramme ind i en ledighedsperiode.

Lønsikringen giver dig mulighed for at opretholde en meningsfuld hverdag, med økonomisk ro og stabilitet, selv mens du befinder dig i en jobsøgningsproces.

Bevar op til 80% af din løn uden besvær

Du behøver som fortalt ikke være medlem af en bestem a-kasse for at tegne en lønsikring hos Dansk Lønsikring, -der er frit valg. Det er heller ikke et krav at du skal være med i en fagforening, -det er helt op til dig. Mange af vores kunder har dog stadig en tilknytning til en fagforening et sted, da de her igennem kan få adgang til fx juridisk rådgivning, særlige kurser osv. Men som sagt, det er op til dig -vi giver dig friheden til at vælge selv.

Hvornår kan lønsikring betale sig økonomisk?

Din løn skal være over 25.000 kr./mdr. før skat, før det økonomisk kan betale sig for dig at tegne en lønsikring. Det er, fordi dagpengesatsen er relativt tæt på 25.000 kr. Tjener du under 25.000 kr./mdr. før skat, vil dagpengesatsen derfor ligge så tæt på din løn, at lønsikring ikke vil gøre den store forskel for din økonomi ved ledighed.

Har du derimod en højere indtjening, f.eks. 50.000 kr./mdr. før skat, eller op efter, så kan det absolut betale at købe lønsikring grundet det store spring mellem din løn og dagpengesatsen.

Er du i tvivl om, hvorvidt lønsikring er noget for dig?

Du er altid velkommen til at bruge vores beregner. Her kan du se, hvad det koster dig at tegne en lønsikring, og hvor meget du vil få udbetalt ved ledighed.