Beregn din pris

Hvad er din nuværende bruttoløn?

Bruttoløn, er hvad du får i løn før skat. Du kan medregne provision, fri telefon, fri bil, dit eget pensionsbidrag og andre skattepligtige indtægter fra din lønseddel. Arbejdsgiverbetalt pension, feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse skal ikke medregnes. Beløbet skal være før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.
kr./md.

Forsikringsformidler for