Produktet

Lønsikring til dig som ansat

At blive arbejdsløs kan være en stor udfordring – ikke mindst økonomisk. Køber du en lønsikring, køber du et supplement til dagpengene, så nedgangen i din indkomst bliver overkommelig. Det giver tryghed for hele familien, og det giver ro og overskud til at søge nyt job.

Lønsikring dækker i op til 12 måneder, og du kan opnå op til 80 % af din indkomst. Derudover betaler forsikringen dine øvrige forsikringer hos os i udbetalingsperioden (præmiefritagelse). Forsikringen koster fra 50 kr./måned.

Som selvstændig erhvervsdrivende dækker vi dig for:

 • Betalingsstandsning
 • Konkurs
 • Panthaver står for driften inden tvangsauktion (brugeligt pant)
 • Tvangsauktion
 • Lukning af virksomhed grundet egen sygdom, som ikke er undtaget. Det er et krav, at en læge bekræfter en medicinsk tilstand, som forhindrer dig i at udføre dit sædvanlige arbejde.

Dine fordele ved vores lønsikring

 • Du er dækket allerede 9 måneder efter, forsikringen er trådt i kraft.
 • Du får din anciennitet med, hvis du har haft en lønsikring i et andet selskab.
 • Du er både dækket, hvis du pludselig mister dit job, eller hvis du mister dit arbejde pga. sygdom eller uarbejdsdygtighed.

 

Ring til os i dag på 7060 5588, hvis du vil sikre, at du kan komme godt videre, hvis du bliver arbejdsløs.

 

Se, vores e-brochure her

Sådan dækker lønsikringen

Vær opmærksom på

 • Du kan få udbetalt op til 80 % af din lønindkomst, hvis du pludselig bliver arbejdsløs, eller du mister dit arbejde pga. sygdom eller uarbejdsdygtighed.
 • Du kan få udbetalinger fra forsikringen i op til 6 eller 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode – 36 måneder i alt.
 • I den periode du modtager udbetaling fra din lønsikring, betaler vi dine andre forsikringer i Købstædernes Forsikring (præmiefritagelse).
 • Forsikringen har en selvrisiko på 30 dage. Det vil sige, at udbetalingerne først går i gang, når du har været arbejdsløs i 30 dage.
 • Udbetalingerne er bagudbetalt.
 • Du skal have været fastansat i minimum 12 måneder inden første arbejdsløshedsdag for at få udbetaling fra forsikringen.
 • Du skal være medlem af en a-kasse.

Se, hvad det koster at blive dækket

Spørgsmål & svar

Sikkerhed for udbetaling: Hvordan kan jeg vide at Dansk Lønsikring også er her i morgen?

Når du er kunde hos Dansk Lønsikring, er du i trygge hænder. Vi samarbejder med Købstædernes Forsikring, som er et af Danmarks stærkeste forsikringsselskaber, og det er også i Købstædernes du er forsikret.

Kan det passe at jeg selv må vælge a-kasse, og at jeg ikke behøver nogen fagforening?

Ja, vi er uafhængige. Dvs at vi ikke har nogle skjulte interesser i at du er medlem af  en bestemt a-kasse eller andre organisationer, og vi betinger heller ikke et medlemskab hos os, ved at du samtidig køber noget andet.

Må jeg stadig have en fagforening?

Ja, du må have alle dem du vil. Mange vælger stadig at have en fagforening, som kan varetage ens rettigheder på arbejdsmarkedet. 

Værd at vide om lønsikring

Værd at vide om lønsikring

Sådan hjælper lønsikring dig

√ Bevar op til 80% af din løn

√ Dækning af lønninger op til 61.500 kr./md.

√ Dækning fra dag 30 – efter opsigelsesperioden

√ Få udbetaling i op til 36 måneder á max 12 måneders forløb

√ Kan etableres hvis du har a-kasse medlemskab

√ Kan etableres hvis du er ansat som lønmodtager

√ Kan etableres hvis du er selvstændig erhvervsdrivende

√ Dækning fra du er fyldt 18 år og udløber

først, når du fylder 65 år

√ Overførsel af anciennitet fra lønsikring

√ 9 mdr’s optjeningsperiode

Lønsikring dækker ikke

√ Hvis du ved, at du bliver arbejdsløs, når du køber forsikringen

√ Hvis du selv siger dit job op

√ Hvis du mister dit arbejde, inden der er gået ni måneder, fra du køber forsikringen

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Du kan højst få udbetalt 90 % af den bruttoindtægt, du havde, før du blev ledig.

Her kan du se et eksempel på, hvordan lønsikring dækker en person med en bruttoløn på 54.000 kr.:

Eksempel på, hvordan lønsikring kan dække:

Bruttoløn

54.000 kr.

Minus 8 % arbejdsmarkedsbidrag (-4.320 kr.)

49.680 kr.

Dækningsgrad: 90 % af løn

44.712 kr.

Sådan bliver din lønsikring (dagpenge: 19.083 kr. + lønsikring 25.629 kr.)

44.712 kr.

Hvilke krav stiller I for at kunne tegne lønsikringen?

Du kan tegne lønsikring, hvis du;

 • har et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (excl. Grønland og Færøerne),
 • er fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år,
 • er fuldt erhvervsdygtig,
 • arbejder minimum 16 timer om ugen i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne),
 • er medlem af en dansk a-kasse,
 • som lønmodtager er ansat i job uden tidsbegrænsning, ikke opsagt og har ikke konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt,
 • som selvstændig ikke har kendskab til et kommende virksomhedsophør,
 • er indforstået med, at ansættelse i fleksjob eller tilsvarende samt arbejdsløshed, varsling om arbejdsløshed, opsigelse, virksomhedsophør og sygdom eller lidelser, som du er bekendt med inden tegning af forsikringen, ikke er dækket.
 • ikke er registreret i RKI kreditinformation A/S eller debitor registret.

Du kan ikke tegne forsikringen, når du er ansat som lønmodtager i en virksomhed, hvor du eller din ægtefælle, samlever, registrerede partner, børn, forældre, svigerforældre, stedforældre og bedsteforældre samt hel- og halvsøskende, udøver afgørende indflydelse.

 

Du kan ikke købe lønsikring, hvis

 • du er studerende
 • du har kendskab til, du vil blive arbejdsløs
 • din arbejdsgiver får tilskud til din løn.
Hvor meget skal jeg tjene før at det kan betale sig?

Din bruttoindtægt skal være over 25.000 kr. om måneden.