Skadesforsikringsafgift

Staten pålægger os at opkræve skadesforsikringsafgift på 1,1 % af prisen

Skadesforsikringsafgiften fastsættes af og betales til staten.

Kun få pensionsprodukter skal du betale skadesforsikringsafgift af. De vigtigste er:

  • Sundhedssikring
  • Behandlingssikring
  • Hospitalssikring
  • Arbejdsløshedsforsikringer
  • Invalidesum
  • Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme
  • Tab af Erhvervsevne-forsikring, når den er etableret uden fradragsret
  • Krisehjælp

Du kan se på din opkrævning eller på din årlige meddelelse, om du betaler skadesforsikringsafgift af din forsikring.