Skal du på ”Dagpenge”? Nej vel!

Rigtig mange danskere er medlem af en A-kasse og har dermed mulighed for at få Dagpenge efter de gældende regler. Siden 1970’erne har Staten dækket marginalomkostningerne ved dagpengesystemet og dermed har Staten løbende intereseret for vilkårene på dette område og herunder også de krav en dagpengemodtager skal opfylde.

Jeg taler ofte med mennesker, der er i gode og vellønnede jobs og samstemmende siger de ”jeg bliver nok ikke arbejdsløs”, alligevel er mange af dem medlem af en a-kasse.

Spørger man en gruppe bilister, er du bedre end gennemsnittet som bilist? Rækker de fleste hånden op og markere at de er bedre end ”de andre”.

Kendsgerningen er at langt de flest vil en eller flere gange i deres erhvervskarriere opleve at blive afskediget, deres kompetencer og erfaring, betyder også at de også relativt hurtigt kommer i job igen, de bliver ikke arbejdsløse…. I lang tid.

Når vi kigger på de krav Staten stiller for at dække dagpengene, så er et af kravene, at man skal bruge det offentlige jobcenter, et offentligt system der løser en lang række andre vigtige opgaver udover dagpengemodtagere. I jobcenteret stilles der krav om en aktiv indsats omkring jobsøgning og der er et politisk ønske om at man skal tage ledige job, der gør man kan forsørge sig selv uden offentlig hjælp, uanset om jobbet er i samme ”klasse” som det man havde. Man skal også fortsat søge job, selvom man har fået et nyt job, men hvor opstarten er aftalt lidt ud i tiden.

A-kasse systemet er skabt for mere end 100 år siden på de gamle tanker fra Lov om Fattigvæsen, en lov der tog borgeres rettigheder hvis de skulle have offentlig hjælp.

Lige nu kæmper de offentlige ansatte for at holde en lønudvikling, der matcher det private arbejdsmarked og som fastholder en reallønsudvikling. Der er et politisk flertal for at dette ikke skal gælde offentlige ydelser som f.eks. dagpenge.

Dagpenge er for en fuldtidsforsikret kr. 18.600,- gennemsnitslønnen i Danmark for f.eks. en ”controller” er ca. 50.000,- (iflg. Bluegarden)

Det er i denne kontekst at vi så at der er et stort og udækket behov blandt rigtig mange danske lønmodtagere.

Lønmodtagere der ønsker at være sikret, skulle de i en periode stå uden job og ikke mindre vigtigt at de allerede fra den dag de får en eventuel opsigelse, får professionel hjælp til at finde et nyt relevant job – gerne i opsigelsesperioden, således at de ikke oplever arbejdsløshed, kan tegne en forsikring, en Lønsikring.

Hos os kommer du ikke på dagpenge!

Du kan forsikre op til 90% af din nuværende gage, gager helt op til kr. 90.000 pr. md. Du behøver ikke at være medlem af en a-kasse eller andre foreninger (det bestemmer du nemlig helt selv) og vi stiller ikke krav om at du ved ledighed, skal ned i jobcenteret og anvende jobnet.dk.

Velkommen til en løsning, der matcher dit liv.