Kig lige på din lønseddel – er den større i dag end for år siden?

Når vi flytter hjemmefra, tegner vi vores første indboforsikring, nogle gange kigger vi først på den igen, mange år senere i forbindelse med en skade, ofte et indbrud. Typisk har vi gennem årene købt en mange dejlige ting og vores forsikringssum skulle have været justeret, med andre ord vi er det man kalder underforsikret.

Et a-kassemedlemsskab tegnes ofte i forbindelse med afslutning af uddannelse og tanken om dagpenge, skulle man blive ledig, ser spændende ud, skulle man være vant til SU eller studiejob. Så går årene, der er måske udvikling i karrieren og der er den almindelige lønudvikling. Hvis man derefter flere år senere bliver afskediget, ofte uventet, venter en overraskelse, nu er dagpenge en mindre ydelse end lønnen og dagpenge, der jo i hovedtræk er en offentlig ydelse, kommer med en række krav. Heldigvis har vi kunne læse at flere vælger at købe sig en “tillægsforsikring” disse er ofte med krav om medlemsskab af en “forening” og de er med et låg over størrelsen på den løn de dækker (40.-50.000).

Hos Dansk Lønsikring er vi båret af at dette måtte kunne gøres bedre.

Vi tror på at det vigtigste er hjælp fra dag 1, hvor man er blevet afskediget. Her skal man i kontakt med nogen der kan støtte og hjælpe en med at komme videre til det rette nye job og det skal være af nogen, der kender udvikling og behov i hele arbejdsmarkedet. Dernæst skal der naturligvis være en økonomisk dækning i forhold til den løn den enkelte rent faktisk oppebær – helt op til kr. 90.000! Denne dækning skal så også komme fra første måned og ikke som man ofte ser, efter en eller to måneder på dagpenge, dette for at spare nogle få kroner på prisen, uden at tænke på den pris, det kan have for den samlede økonomi.

På billedet kan man se hvorledes den disponible indkomst har udviklet sig iflg. Danmarks Statistik – behovet for et check af din forsikring, kan være større end du tror! Besøg vores beregner og se hvor lidt en ordentlig dækning, uden krav om medlemsskab af a-kasse eller foreninger koster, velkommen!