Ret & rimeligt

Når man tegner en Lønsikring hos Dansk Lønsikring, skal man huske et par ting:

Der er ikke krav om at du skal være medlem af en a-kasse, det betyder også at du ikke bliver mødt med et krav om at du skal på dit lokale jobcenter. Du skal heller ikke søge et bestemt antal job om ugen.

Tillid!

Vi har tillid til dig og vi håber at gøre os fortjent til din. At vi har tillid til hinanden, betyder at du konkret oplever værdien af, at du fra dag 1 får konkret og reel hjælp til at komme igang med din jobsøgning, når du er blevet ledig.

Vi venter ikke til opsigelsesperioden er gået, det handler om med det samme at få identificeret, dine kompetencer og dine muligheder, på tværs af brancher og vanetænkning. Når vi ikke sætter krav om “mængde” af dine ansøgninger, så er det fordi, at vi i det samarbejde har tillid til at din interesse er at være i arbejde og at være i et relevant arbejde og at du som os også ønsker at dette sker hurtigst rimeligt muligt.

Rimelighed:

I dag kan man høre om arbejdsledige der søger jobs, de ikke ønsker fordi de skal. Dermed tager de væsentlige ressourcer fra virksomhederne og de “spilder” både deres egen og andres tid.

Dagpenge er en offentlig ydelse administreret af en lang række foreninger, dette set-up er historisk betinget.

For mange lønmodtagere er en a-kasseløsning ikke den bedste løsning for dem, den økonomiske ydelse er for lille og fleksibiliteten og støtten er for ringe. Vi tror at vores løsning, uden krav om medlemsskab af forening og uden brug af a-kasse tiltaler en stigende andel af danskere, det kan vi også se på de mange der melder sig ind.

Vi tror at vores kunder kan se rimeligheden i de få krav vi stiller til dem, til gengæld får de tryghed, skulle de blive ramt af ufrivillig ledighed. Velkommen.

GRATIS smagsprøve?

Hvis vi havde råd til at lade vores mange nye kunder “smage” på en Lønsikring i nogle måneder uden at betale for det, så havde vi nok ikke ramt en skarp pris, eller den rigtige kombination af service, tidlig indsats og dækning fra dag 1.

A-kasse systemet har i årevis kørt med “gratis” medlemsskab. STATEN der dækker omkostningerne ved dagpenge udbetalingerne, kører heldigvis ikke med rabat tilbud, der skal betales hver måned, men som du sikkert også ved, så dækker denne betaling langt fra hvad løsningen koster. Det er imidlertid politisk besluttet at det er sådan det skal være og det har jeg faktisk stor sympati for, jeg har også stor sympati for at det er samme pris og dækning til alle, det skal det være når det er noget alle har ret til, tror jeg.

Når man kommer fra et uddannelsesforløb, så giver det god mening, at eventuel ledighed kører over dagpengesystemet i de første år. Mange kommer aldrig igen til at genbesøge denne beslutning..

Når man senere kan læse, meld dig ind i foreningen og få gratis a-kasse i en måned eller to, så er det jo fordi der er en sammenhæng mellem forening og a-kasse og naturligvis fordi, a-kassen ikke har den økonomiske risiko på det nye medlem, det har vi alle sammen. Det leder mig til at formode, at der er en forretningsmæssig sammenhæng mellem foreningens arbejde og deres a-kasse.

Når man bliver ledig og vil have sin ydelse fra a-kassen, skal man opfylde samfundets krav, for at modtage ydelsen, det betyder f.eks. at man skal registrere sig ledig på jobnet og at man skal give møde på det lokale jobcenter. A-kasserne vejleder naturligvis i større eller mindre omfang deres medlemmer, når de er blevet ledige, men risikoen ligger i samfunds kassen, de har med andre ord ikke hånden på “kogepladen” for at medlemmet hurtigt kommer i relevant arbejde, de hjælper naturligvis med at opfylde samfundets berettigede krav til at sikre udbetalingen og ønsker naturligvis medlemmet i arbejde hurtigst muligt.

For mange der er kommet godt i gang med deres liv er der heldigvis sket det at deres løn er steget med årene og for mere end halvdelen af alle danske lønmodtagere, så meget at dagpengesatsen er for lav.

Der har derfor længe været behov for nytænkning af lønsikring. Vi har arbejdet med det gamle system i mange år og kunne se hvor det kunne forberedes og fik det gjort. Vi ønsker naturligvis også at tjene penge, ligesom de andre i dette marked, men vi har prioriteret at få lavet de rigtige løsninger, til gavn for vores kunder fra dag 1 hvor de oplever ufrivillig ledighed. Håber du kan se fornuften i at den rette løsning til den virkelighed vi lever i idag fremfor at vi giver gratis smagsprøver på andres regning. Velkommen

Har du sikret dig?

Har du en ildslukker?

Har du en løn? Er du funktionær, måske med flere år i samme virksomhed og med en gage, der ligger omkring gennemsnits indkomsten i Danmark, eller måske endda over?

Bor man i et hus med stråtag, har man en ildslukker. Gennem år lavede man brandforbedringer i danske etageejendomme og sikrede disse mod de ødelæggende kræfter en brand kan udgøre for familiens fundament.

Vores fundament er også vores arbejdsindkomst.

Danske lønmodtagere kan opsiges med kortere varsel end vi ser i andre lande omkring os og vi hylder denne model og giver den kredit for den vækst vi har i vores arbejdsmarked.

Virkeligheden for mange er at de er afhængige af deres økonomi, det betyder derfor også at mange er væsentlig underforsikret hvis de skulle blive fyret og pludselig skal klare den daglige økonomi blot på dagpenge, som pt er på ca. 18.000 kr. før skat, for en fuldtidsforsikret.

Der er lavet talrige analyser på at vi kan blive stressede hvis vores daglige økonomi er presset og stress påvirker vores helbred og evne til at tænke kreativt og ud af boksen, begge dele er vigtigt for at komme godt videre efter en fyring.

Så når vi bliver fyret og det sker, så er det godt at have en ildslukker.

En ildslukker, der hjælper fra dag et med at få et nyt job, da det er det som skal have den største fokus, og med den hjælp, der er nødvendig for at få sine kompetencer til at stråle i forhold til det job man gerne vil have. Når arbejdsgiver har overført løn for sidste gang tager ildslukkerens økonomiske del fat og udbetaler løn på op til 90% af den hidtidige gage.

Så med en god Lønsikring, kan man sove trygt om natten også i en meget omskiftelig tid.

Kig lige på din lønseddel – er den større i dag end for år siden?

Når vi flytter hjemmefra, tegner vi vores første indboforsikring, nogle gange kigger vi først på den igen, mange år senere i forbindelse med en skade, ofte et indbrud. Typisk har vi gennem årene købt en mange dejlige ting og vores forsikringssum skulle have været justeret, med andre ord vi er det man kalder underforsikret.

Et a-kassemedlemsskab tegnes ofte i forbindelse med afslutning af uddannelse og tanken om dagpenge, skulle man blive ledig, ser spændende ud, skulle man være vant til SU eller studiejob. Så går årene, der er måske udvikling i karrieren og der er den almindelige lønudvikling. Hvis man derefter flere år senere bliver afskediget, ofte uventet, venter en overraskelse, nu er dagpenge en mindre ydelse end lønnen og dagpenge, der jo i hovedtræk er en offentlig ydelse, kommer med en række krav. Heldigvis har vi kunne læse at flere vælger at købe sig en “tillægsforsikring” disse er ofte med krav om medlemsskab af en “forening” og de er med et låg over størrelsen på den løn de dækker (40.-50.000).

Hos Dansk Lønsikring er vi båret af at dette måtte kunne gøres bedre.

Vi tror på at det vigtigste er hjælp fra dag 1, hvor man er blevet afskediget. Her skal man i kontakt med nogen der kan støtte og hjælpe en med at komme videre til det rette nye job og det skal være af nogen, der kender udvikling og behov i hele arbejdsmarkedet. Dernæst skal der naturligvis være en økonomisk dækning i forhold til den løn den enkelte rent faktisk oppebær – helt op til kr. 90.000! Denne dækning skal så også komme fra første måned og ikke som man ofte ser, efter en eller to måneder på dagpenge, dette for at spare nogle få kroner på prisen, uden at tænke på den pris, det kan have for den samlede økonomi.

På billedet kan man se hvorledes den disponible indkomst har udviklet sig iflg. Danmarks Statistik – behovet for et check af din forsikring, kan være større end du tror! Besøg vores beregner og se hvor lidt en ordentlig dækning, uden krav om medlemsskab af a-kasse eller foreninger koster, velkommen!