Tryghed er når løsningen passer den enkelte

ONE SIZE fits all?

Er en løsning der blev skabt for 110 år siden, den bedste løsning vi kunne bruge i dag?

Bliver du pludselig arbejdsledig er det ofte en overraskelse og ovenikøbet en ubehagelig en af slagsen. Når det sker er det rart at vide der er et sikkerhedsnet.

Et sikkerhedsnet er både økonomisk og andre ting som opbakning og støtte.

At have et tilpasnings parat arbejdsmarked (læs at man kan fyre og hyre med kort varsel) kræver en form for tryghed på en anden måde og dagpenge er sådan en løsning, det er en forsikringsløsning, siden 1970 båret af Staten og administreret af a-kasser efter en lovgivning. Det er en svær type af forsikring. Når det går godt på arbejdsmarkedet, koster den ikke Staten så mange penge, men når det går skidt i samfundet er den dyrere, den udgift dækkes via vores skattebetalinger.

Ydelsen er ens for alle, det er betalingen også, altså den del, der går via kontingentet, den del vi betaler via skatten – følger jo vores indtægt.

Det at ydelsen er fast, nogen ville sige fast og for lav, har flere a-kasser prøvet at løse med tillægsforsikringer, for at gøre dem “billigere” ofte med en form for periode hvor man alligevel ikke får penge og så er de også med et loft.

Den anden støtte den der ikke er økonomisk er via samtaler i a-kassen og via de krav samfundet stiller gennem jobcentreret, hvortil man skal melde sig arbejdsløs, hvis man vil gøre krav på dagpenge.

Da vi kiggede på dette kunne vi godt se at en lang række mennesker kunne få gavn af en anden måde at tænke dette på. Vi kunne se at der var brug for en fleksibel og individuel løsning på det økonomiske behov, men vi kunne i særdeleshed se et behov for en målrettet og personlig indsats allerede når man får at vide, nu bliver du ledig og ikke først når du er ledig. Vi kunne også se at der var behov for at denne ydelse, den personlige rådgivning, skulle gives af nogen der kender arbejdsmarkedet på tværs, ved hvor behovene og mulighederne er og kan se på tværs af fag og uddannelse og kigge efter lyst og evne.

Vælger flere og det håber vi mange vil gøre, så vil det aflaste det andet system, det vil skabe et langt mere dynamisk arbejdsmarked og gøre ledighedsperioderne korte, til gavn og glæde for alle. Det syntes vi giver god mening i 2018. Velkommen.

 

Vi er kommet så godt fra start!

Vi kom stille og roligt i gang medio januar 2018. De første kunder vi ringede til skulle vi forklare en masse, hvem var vi, hvad ville vi, hvad kunne vi og vi kunne hurtigt mærke, at vi havde ret, der er et behov.

Det tog dog for alvor fart, da Berlingske Tidende kom undervejs med vores nye tiltag og de fik lavet en rigtig god artikel, der kommer rundt om emnet. Jeg håber ikke at jeg overtræder en masse lovgivning når jeg har et billede med af artiklen her, så læs den venligst på deres hjemmeside, den er god!

Hvad er det vi har gjort? Jo vi kobler forsikring mod ledighed, både den økonomiske del og den mere praktiske – hvordan finder jeg mig et nyt relevant job, fra det at drive forening og jobcenter. Vi tror faktisk at begge dele har en stor berettigelse! Vi tror dog blot at det giver mere mening, at de som bær den økonomiske risiko også er en stor del af løsningen med at komme godt videre.

I de sidste uger, efter artiklen, er det nu pludselig os der bliver ringet op og mange mennesker finder vej til vores hjemmeside, vores beregner og tegner der selv deres forsikring og vi har fået rigtig mange kunder.